Small steps. Psychologia, rodzicielstwo, relacja.

Znajdź kogoś, kto…

Proponuje Wam dzisiaj kartę do pracy z grupą dzieci. Korzystałam z niej najczęściej na zajęciach, których celem było integracja grupy, poznanie się. Zabawa rozwija również umiejętność komunikowania się ze sobą, prowadzenia dialogu, słuchania innych.

Każde dziecko dostaje kartę i wpisuje u góry swoje imię. Następnie chodzi po sali i szuka „kogoś, kto…”. W ramkach mamy wpisane, jakie „warunki” musi spełniać „poszukiwana” osoba. Kiedy ją znajdzie – wpisuje jej imię w ramkę. Zabawa trwa do momentu, kiedy każdy znajdzie i zapełni wszystkie ramki.

Kartę możemy wykorzystywać w pracy z dziećmi w wieku szkolnym, które potrafią czytać  i pisać.

Zdarzyło mi się stosować ją z młodszymi dziećmi, ale wtedy czytałam, kogo mają odszukać, bez wpisywania imion na kartę. Czasami zmieniałam „zadania” dostosowując je do wieku i możliwości dzieci.

Do pobrania: Znajdź, kogoś, kto…

Dodaj komentarz

Close Menu