Nazywam się Katarzyna Burtna i jestem twórcą treści cyfrowych, do których dostęp sprzedaję za pośrednictwem sklepu dostępnego pod adresem https://www.smallsteps.pl/sklep.

Sprzedawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fortis Sławomir Jaworski, Ul. Bocianowa 31a, 46-022 Zawada, NIP 9910283235.

Kontakt:
Adres email: kontakt@smallsteps.pl
Numer telefonu: 575 487 442

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Blog – blog funkcjonujący pod adresem strony: www.smallsteps.pl
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Produkt cyfrowy – materiały zakupione lub dostępne w sklepie: e-booki, workbooki, karty pracy, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, widniejący pod adresem: www.smallsteps.pl/regulamin-sklepu
 6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.smallsteps.pl/sklep
 7. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fortis Sławomir Jaworski, Ul. Bocianowa 31a, 46-022 Zawada, NIP 9910283235.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów cyfrowych w postaci kursów i szkoleń on-line, webinarów, ebooków, workbooków, kart pracy, a także konsultacji.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu oraz korzystania z Produktów cyfrowych nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 • dostęp do internetu
 • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto pocztowe e-mail
 • standardowy odtwarzacz plików wideo
 • standardowa przeglądarka plików pdf

4. Ceny podane w sklepie są cenami brutto. 

§ 3  Składanie i realizacja zamównienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient, albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest kupujący, który założy konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamównienia należy wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, następnie podejmować kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach sklepu.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach wskazanych danych, w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/firma):
 • imienia i nazwiska, nazwy firmy,
 • adresu
 • adresu e-mail,
 • NIP firmy, nazwa firmy,
 • nazwy konta użytkownika, jeśli Kupujący takie posiada
 • akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin zakupów”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 • wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed terminem do odstąpienia od umowy,
 • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie

5. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest konsultacja online:

 • Kupujący proszony jest, aby przed zakupem konsultacji w sklepie, skontaktował się telefonicznie bądź przez pocztę email (dane kontaktowe podane na stronie Kontakt) w celu wybrania dla siebie dogodnego terminu.
 • Przy sesjach online płatności dokonuje się z góry.
 • Kupujący otrzymuje wiadomość z prośbą o potwierdzenie terminu konsultacji oraz jej opłacenie minimum 3 dni przed terminem konsultacji. W dniu otrzymania wiadomości Kupujący proszony jest o potwierdzenie konsultacji oraz dokonanie płatności do godziny 18:00. W innym wypadku konsultacja zostaje anulowana.
 • Kupujący może dokonać płatności za konsultację przechodząc na stronę sklepu, wkładając ją do koszyka i postępując zgodnie z dalszymi krokami.
 • Z chwilą opłacenia konsultacji między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktu objętego zamówieniem Kupującego.
 • W przypadku konsultacji, szkoleń, które zamówił Kupujący, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, w terminie wybranym przez Kupującego lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu.
 • Kupujący ma możliwość zmiany terminu konsultacji lub bezkosztowego odwołania zakupionej konsultacji, jednak nie później niż 24 godzin przed ustalonym terminem. W tym celu Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego o chęci zmiany terminu lub o odwołaniu zakupionej konsultacji, za pomocą wiadomości email na adres kontakt@smallsteps.pl lub telefonicznie i wskazaniu numeru konta bankowego, na który mają zostać zwrócone wpłacone przez Kupującego środki.
 • Sprzedający nie zwraca Kupującemu wpłaconych przez niego środków, jeśli email z informacją o rezygnacji z konsultacji został wysłany później niż 24 godzin przed terminem zakupionej konsultacji lub poinformował o tym telefonicznie póżniej niż 24 godziny przed terminem.
 • Sprzedający nie zwraca Kupującemu wpłaconych przez niego środków również w sytuacji, gdy Kupujący nie wykorzysta zakupionej konsultacji
 • Konsultacje online odbywają się za pośrednictwem Skypa’a.

6. Jeżeli przedmiotem zamówienia są pozostałe Produkty cyfrowe (karty pracy, ebooki, webinary, kursy), nie będące konsultacją:

 • Kupujący zobowiązany jest: dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka, następnie podejmować kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach sklepu.
 • Z chwilą opłacenia Produktu między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktu objętego zamówieniem Kupującego
 • Jeśli klient wybiera formę zakupu, jako gość otrzymuje na podany przez siebie adres email link do pobrania zakupionego Produktu. Jeśli Kupujący zakłada konto Klienta – na adres email automatycznie zostają mu przesłane dane do logowania.
 • W przypadku Produktów cyfrowych np. kursów online, webinarów wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do danego kursu online następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu). Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu.
 • W przypadku kursów on-line,  dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail.

7. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.

8. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

9. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Kupujący automatycznie, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę.

10. W sytuacji, gdy Państwo nie otrzymają zamówienia w przeciągu 3 dni roboczych od wysłania przelewu, proszę o sprawdzenie folderu SPAM, a następnie o kontakt: kontakt@smallsteps.pl 

11. Przy składaniu zamówienia, poza wymaganym zapoznaniem się z regulaminem oraz możliwościami odstąpienia pd umowy, możliwe jest również zapisanie się na newslettera, poprzez którego klient będzie otrzymywał informacje o promocjach, nowych produktach.

§ 4 Ceny produktów/usług i płatności.

1. Ceny Produktów/Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

2.Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów/Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

3. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.

4. Kupujący dokonuje płatności  za pośrednictwem serwisu tpay.com, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 • Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6 Reklamacje

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad.
 • Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego.
 • Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@smallsteps.pl.
 • Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 7 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem Polityka Prywatności.

§ 8 Prawa własności intelektualnej 

 • Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Produkty dostępne na stronie Sklepu objęte są ochroną prawa autorskiego, które przysługuje sprzedawcy.
 • Produkty cyfrowe, w tym szczególnie woorkbooki, karty pracy mogą być wielokrotnie wykorzystywane w pracy z klientem (w gabinecie, klasie, świetlicy itp.), drukowane na potrzeby własne, lub prowadzonych zajęć, konsultacji.
 • Pojedyncze strony mogą być przesyłane (mailowo) lub udostępniane  klientom, uczniom, osobom, z którymi Klient podejmuje pracę.
 • Strony „interaktywne” z edytowalnym polami mogą być udostępniane klientom lub przesyłane na maila.

§ 9  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10 Postanowienia końcowe

 • Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • Niniejszy regulamin obowiązuje od 08.06.2020 r.
Close Menu
×

Koszyk