POLITYKA PRYWATNOŚCI

oraz polityka Cookies

Korzystanie z bloga i strony internetowej https://smallsteps.pl/ oraz sklepu internetowego pod nazwą https://smallsteps.pl/sklep/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.smallsteps.pl.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika,  ale niezbędne, by założyć konto użytkownika, złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować z Administratorem, odstąpić od umowy, złożyć reklamację.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w sytuacjach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych np. celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Administratorem danych osobowych jest Sławomir Jaworski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fortis Sławomir Jaworski, Ul. Dębowa 1, 46-024 Kolanowice, NIP 9910283235. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@smallsteps.pl

Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora oraz strony internetowej wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania.

Zamówienia. W celu złożenia zamówienia należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. W celu złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy użytkownik przekazuje dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

Kontakt e-mailowy. W celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również w celu przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy, niezbędnie jest przekazanie adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Ponadto, w treści wiadomości użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe.

Dane osobowe użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania i utrzymania kontaktu, na podstawie zgody użytkownika wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kontakt w celu przeprowadzenia konsultacji. W celu skontaktowania z się z użytkownikiem w związku z wykupioną konsultacją, Administrator wykorzystuje dane podane podczas zakupu, w szczególności imię i adres e-mail. W trakcie konsultacji użytkownik może podawać inne dane – podanie tych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie danych osobowych może objąć dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności psychologicznej/prowadzenia psychoterapii, w tym dane zwykłe identyfikacyjne (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e-mail), a także dane wrażliwe (art.9 ust.2a RODO), tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy itp. (art. 9 ust.2c RODO).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwi wykonanie usługi.

Dane osobowe oraz dane wrażliwe uzysakne w trakcie spotkań konsultacyjnych, prowadzenia psychoterapii, będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konsultacji, pomocy psychologicznej,  psychoterapii.

Dane przetwarzane są w celu:

 • w celu zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na prowadzenie psychoterapii
 • w celu kontaktu (odpowiedzi na wiadomość) za pośrednictwem poczty elektronicznej zainicjowanego przez klienta
 • w celu przesłania poprzez pocztę elektroniczną tabelki do obserwacji lub innych materiałów, informacji wspierających proces terapeutyczny lub konsultację psychologiczną
 • w celu realizacji procesu superwizji i/lub interwizji, czyli konsultacji z innym specjalistą/tką prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychologicznej – informacje dotyczące klienta podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.    
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem.
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celu oferowania Panu/Pani innych usług z mojej strony, w tym dobierania ich pod kątem Pana/Pani potrzeb, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych – dokonania rozliczeń, realizacji obowiązków podatkowych (art.6 ust.1 lit. d RODO).

Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową. Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.

Pana/Pani dane pozyskane w trakcie spotkań konsulktacyjnych/ psychoterapii przechowuję przez okres toczącego się procesu terapeutycznego, realizacji spotkań konsultacyjnych, maksymlanie przez rok po ustaniu spokań, od dnia ostatniego spotkania.

Newsletter. W celu zapisania się do newslettera, niezbędne jest przekazanie adresu e-mail oraz imienia za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. Użytkownik może też w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi do usunięcia danych z bazy – dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez użytkownika zgody na otrzymywani newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Komentarze. W celu zamieszczenia komentarza na stronie internetowej niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz imienia. Ponadto w treści komentarza użytkownik może podać inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników oraz osób wypowiadających się na stronie internetowej. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

Działalność w social mediach. Administratorem danych osobowych na stronie fanpage Small steps – Katarzyna Burtna oraz konta na Instagramie small_steps_psychologdzieciecy jest Sławomir Jaworski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fortis Sławomir Jaworski, Ul. Bocianowa 31a, 46-022 Zawada, NIP 9910283235. Dane osobowe podawane na ww. portalach będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stroną, komunikowania się z użytkownikami oraz kierowania treści marketingowych do użytkowników w oparciu o uzasadniony interes Administratora.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie w przypadku „polubienia” fanpage/wybrania opcji Obserwuj lub gdy użytkownik w inny sposób zostawi swoje dane na fanpage, np. w formie umieszczenia komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia fanpage lub do czasu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu.

Zasady odnoszące się do fanpage ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest fanpage ustala podmiot zarządzający tymi portalem.

Ponadto dane osobowe przekazywane przez Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 2. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi;
 3. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO;
 4. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów;
 5. badania satysfakcji z oferowanych usług;
 6. kontaktu w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego.

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych celów oraz:

 1. przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
 2. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 5. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stroną internetową.

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google oraz Facebook dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. 

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Twoje prawa związane z danymi osobowymi:

 • dostęp do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taką wyraziłeś.

Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości – minimum 5 lat). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. Karty z wizyt przechowywane są przez okres trwania procesu konsultacyjnego/terapii. 

Odbiorcy Twoich danych osobowych:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy mogą uzyskać dostęp do danych w celu wsparcia technicznego i obsługi strony,
 • hostingodawca: www.atthost.pl,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera: UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy (https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy),
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury – Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420  – w celu wystawienia dokumentów księgowych,
 • Tpay, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6 – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,   
 • Microsoft – w celu przeprowadzenia konsultacji online konieczne jest posiadanie konta w Programie Skype, więcej możesz poczytać na stronie https://www.skype.com/pl/legal/

W sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z innym specjalistą/tką  prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychologicznej – informacje dotyczące  klienta podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.

Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Pliki Cookies i inne technologie. 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na cookies.

Cookies to informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Więcej o ciasteczkach można przeczytać tu: https://wszystkoociasteczkach.pl/

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Strona, podobnie jak większość  stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies od nich pochodzących. Są to:

 • Piksel Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, monitorowania aktywności w witrynie. Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację
 • Google Analytics – który służy do tworzenia statystyk i ich analizy w celu optymalizacji strony internetowej.
 • media społecznościowe: na stronie umieszczone są wtyczki przekierowujące do stron: Facebook, Instagram.

Logi serwera.

 • logi są używane do analizowania pracy systemu informatycznego, np. sporządzania statystyk
 • logi obejmują m.in. datę i czas serwera, adres IP, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym 
 • logi nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników.
Close Menu
×

Koszyk